Loading...
Foreningen FIRS 2017-05-10T12:58:52+00:00

Hvem er vi?

FIRS er en nonprofit organisation der ønsker at fremme den forebyggende behandling mod overbelastningsskader.

Foreningen FIRS (Forebyggelse af Idræts Relaterede Skader), i daglig omtale FIRS, er stiftet af Jakob Lindahl og Thomas Dyhr, på baggrund af de erfaringer som Jakob har gjort sig i forbindelse med sit arbejde som sportsterapeut i blandt andet Gentofte Volleyball.

Foreningen skal agere bindeled mellem de lokale idrætsforeninger (IF) på den ene side, og sportbehandlere på den anden side, samt fonde, samarbejdspartnere, virksomheder, leverandører osv.

De fleste IF’er har en behandler tilknyttet, dog primært på eliteplan, og som oftes først bliver kontaktet, når skaden er sket. Foreningen FIRS ønsker i stedet for at være proaktiv, og dermed prøve forebygge og forhindre skaden. En skade som kan koste dyrt senere i livet, både for personen selv og en eventuel karriere indenfor sporten, men også for samfundet i form af behandling i sundhedssystemet og tabt arbejdsfortjeneste.

Skader i Danmark

Som det er i dag, ifølge DIF:

 • 75 % af alle skader er overbelastningsskader.

 • 75 % af alle akutte skader kan forebygges.

75 %

Kilde: Dansk Idræts Forbund

Vores mission

FIRS ønsker at integrere viden og forståelse omkring forebyggelsen af overbelastningsskader hos IF’erne i børne- og ungdomsårene. Vi ønsker at hjælpe de børn og unge, der har valgt at gå videre med sporten. Dem der har taget skridtet fra sjov til alvor, dvs. 3-4 ugentlige træninger, plus evt. kampe/stævner.

FIRS ønsker at udøverne forbliver skadesfri eller opnår så kort en skadesperiode som muligt, så de kan blive i sporten. Det skal ske igennem sportsbehandlinger, som f.eks. vejledning og rådgivning om forebyggende øvelser, selvbehandling, sportsmassage, brugen af tape, støttebånd, akupunktur, osv.

Udover at forebygge skader, der vil kunne forhindre børn og unge i at dyrke deres sport, så ønsker vi også at indsamle data.
Data som kan bidrage til forskning og udvikling indenfor forebyggelse af skader ved behandlings-/træningsformer og øvelser. Der kan være tale om:

 • Hvilke skader de forskellige sportsgrene typisk oplever, samt i hvilke aldersgrupper og køn.
 • Skadernes omfang, varighed og mén.
 • Effekten af behandlingerne.
 • Feedback fra de indvolverede partnere
  • IF
  • Udøverene
  • Forældrene
  • Behandlerne

Hvorfor gør vi det?

Jakob har gennem sin tid som sportsbehandler i flere idrætsforeninger, set effekten af sit arbejde. Færre skader og mere fokus på styrke. I stedet for, at sportsudøverne skal i lægelig behandling, eller måske ligefrem holde lange pauser, pga. overbelastningsskader. Ja så har han ret faktisk set en reducering i disse skader, takket være forbyggende behandlinger, rådgivning og information om selvbehandling.

I en rapport fra Vidensråd for Forebyggelse har man fokus på Forebyggelse af Skader og Sygdomme i Muskler og Led. I rapporten skriver de blandt andet:

“Skader og sygdomme i muskler og led koster i gennemsnit en dansker syv år med nedsat livskvalitet, smerter og nedsat funktionsevne.”

“I Danmark har 15 % af befolkningen – svarende til omkring 660.000 mennesker – en eller flere muskel- eller ledsygdomme af mere end seks måneders varighed.”

“Skader og sygdomme i muskler og led udgør næsten halvdelen af alle erstatningsgodkendte erhvervssygdomme, og konservativt beregnet udgør de samfundsøkonomiske omkostninger mere end 20 mia. kr. årligt, svarende til omkring 15 % af de totale sygdomsomkostninger i Danmark”

Tænk hvis vi kan være med til, at hjælpe børn og unge, så de ikke bliver en del af denne statistik. Vi har ingen forhåbninger om, at kunne kurere overbelastningsskader. Men tænk hvis et projekt som dette kan hjælpe bare 1 %, til, at gå et bedre liv i møde, uden smerter – bare fordi man var aktiv som ung. Eller ligefrem har kunne forblive aktiv, fordi man har formået at gå uden om de værste skader på sin vej.

Projekt FRISK?

Projekt FRISK er foreningen FIRS’ første projekt. Et projekt der skal implementeres i idrætsforeninger over hele landet. Dette gøres for at informere om og forebygge mod idræts relaterede skader.

Læs mere og følg udviklingen af projekt FRISK og pilotprojektet i Herlev, under menuen Projekter.

Følg med i projekt FRISK

1

Antal kommuner vi er repræsenteret i

15

Antal idrætsforeninger som deltager

1760

Antal medlemmer i projektet