FRISK = Forebyggelse, Restitution, Information og Selvbehandling af Kroppen

Foreningen FIRS’ projekt “FRISK“, har været undervejs siden november 2016, starter op i Herlev i efteråret 2017 som pilotprojekt og vil løbe de seks måneder.

FRISK vi tilbyde børn og unge under 18 år, der dyrker sport på alvorsniveau og som dyrker idræt 3+ gange om ugen, sportsbehandlinger ved sportsmassage og sportsakupunktur, rådgivning og information omkring kroppen, restitution, selvbehandling og øvelser.

Der vil være 2-4 faste behandlingssteder i de enkelte byer, der hvor sporten udøves, som træningscentrer, haller og lignende. Dette gøres for, at skabe trygge og vante rammer for de børn og unge som ønsker behandling.

En behandling vil oftest bestå af, at sportsbehandleren spørger ind til symptomer og problematikken, hvorefter der vil behandles i form af muskel afstresning såsom massage, akupunktur, akupressur, kinesiologi, udstrækning, samt forslag til øvelser og hvordan den unge kan lave selvbehandling.

22,7%

af aktive børn pådrager sig mindst en idrætsskade årligt.

I 2016 var der ca. 109.959 unge mellem 7 – 15 år der blev skadet  i forbindelse med sport/motion, og som var forhindret dig i at dyrke sport/motion i mindst 7 dage, og/eller som har krævet kontakt til sundhedspersonale (læge, fysioterapeut eller andre)”.

Kilde: Aarhus University / Idrættens analyseinstitut “Idrætsskader i Danmark 2016”

FIRS’ sportsmassører stiller ikke diagnoser. Hvis det findes nødvendigt, vil den unge blive henvist til egen læge og/eller fysioterapeut.

Følg med i projekt FRISK

1

Antal kommuner vi er repræsenteret i

15

Antal idrætsforeninger som deltager

1760

Antal medlemmer i projektet

TIDSFORBRUG HOS IDRÆTSAKTIVE UNGE

69% unge er idrætsaktive 3 eller flere gange om ugen, heraf er:

 • drenge gennemsnitlig idrætsaktive 5 timer og 22 minutter.
 • piger gennemsnitlig idrætsaktive 4 timer og 43 minutter.
Kilde: Idrættens analyseinstitut “Danskernes motions- og sportsvaner 2016”

Unge er i dag ikke kun aktive i de lokale idrætsforeninger, men også i skolen og i fritiden. Derfor er vores målgruppe ekstra sårbar, en idrætsskade kan betyde, at de også må holde sig i ro i andre sammenhænge. De kan derfor komme til at være på “sidelinjen” til idræt, skole og andre aktiviteter, hvor de normalt ellers er en del af den aktive og sociale kultur.

Langt størstedelen af børnene dyrker deres aktiviteter i foreningerne. Hele 86% dyrker mindst én af deres aktiviteter i foreningsregi, mens 47%. dyrker aktiviteter på egen hånd. Derfor er vores indsats i første omgang rettet mod idrætsforeningerne.

Formålet er, udover at forebygge overbelastnings skader, at indsamle data. Det vil være data om:

 • Hvilke skader de forskellige sportsgrene typisk oplever, samt i hvilke aldersgrupper og køn.
 • Skadernes omfang, varighed og mén.
 • Effekten af behandlingerne.
 • Feedback fra de indvolverede partnere
  • Idrætsforeningerne
  • Udøverene
  • Forældrene
  • Behandlerne

Projekt FRISK vil dokumentere og registrere behandlingen af den unge, så man kan følge udviklingen.

Der vil ved hver behandling benyttes en ”skade-skala”, hvor der kan følges med i den processen.

Skulle problematikken forværres, vil sportsbehandleren hurtigere kunne henvise den unge til fysioterapeut eller læge.

Vi vil hjælpe med, at de unge kan forblive aktive og friske… hele livet.