Projekt FRISK

FRISK… Et nyt spændende projekt, hvor Foreningen Firs (Foreningen for Forebyggelse af Idræts-Relaterede Skader) vil etablere samarbejde med lokale idrætsforeninger og kommuner.

FRISK vil hjælpe unge under 18 der dyrker idræt 3 eller flere gange om ugen, med at forblive aktive ved at forebygge overbelastningsskader i at udvikle sig til reelle idrætsskader.

Der er i Danmark stor opbakning til idrætslivet i foreninger, og det vil vi gerne være med til bibeholde.

FRISK i Herlev har netop til formål at hjælpe børn og unge, der træner mindst tre gange om ugen.

Vi skal minimere antallet af skader. Skader, der kan betyde, at den unge er tvunget til at sidde udenfor i en længere periode. Det får den konsekvens, at de ikke kan være en del af den daglige træning og det sociale liv med klubkammeraterne.

Nogle ender måske med at stoppe med at dyrke idræt. Andre får kroniske skader, fordi de netop ikke får den rigtige behandling og vejledning i tide.

Hvordan kan du hjælpe?

Du kan som privatperson eller virksomhed være med i samarbejdet.
Bakke op om FRISK og det frivillige arbejde.

Du kan blive privat medlem
eller donere fra kr. 100,-

Bliv privat medlem nu


Som virksomhed koster et
medlemskab kr. 1.000,-

Bliv virksomhedsmedlem nu


Ønsker du som virksomhed at sponsorer et større  beløb, kan du kontakte os her:

Kontakt os

Ifølge Danmarks Idrætsforening “Skader Nej Tak”, at 75% af alle idrætsskader er overbelastnings-skader, samt at 75% af alle skader kan forebygges.

Vi ved fra Idrættens Analyseinstitut, at 69% træner mindst tre gange om ugen. Vi ved også, at 22,7%, ca. hvert femte, bliver skadet mindst en gang om året.

Det er ofte skader, der med den rigtige indsats kan forebygges eller mindskes.

– Men det kræver den rigtige viden og ekspertise.

FRISK vil sikre den rigtige vejledning og behandling. For alle børn og unge, der dyrker idræt.

Læs mere om FRISK

Lokale sportsmassører vil ugentlig være tilstede et par timer, hvor de unge trygt færdes og kan få deres sportsbehandling.

De vil få udover selve sportsbehandlingen, også få viden omkring kroppen og idrætsskader, samt få metoder til selvbehandling.

FRISK vil hjælpe med, at de unge kan forblive aktive og friske…hele livet.

Følg med i projekt FRISK

1

Antal kommuner vi er repræsenteret i

15

Antal idrætsforeninger som deltager

1760

Antal medlemmer i projektet

FIRS’ mission

FIRS ønsker at integrere viden og forståelse omkring forebyggelsen af overbelastningsskader hos idrætsforeningerne i børne- og ungdomsårene. Vi ønsker at hjælpe de børn og unge, der har valgt at gå videre med sporten og har taget skridtet fra sjov til alvor. De børn og unge, der træner 3-4 gange om ugen og ofte har kampe eller stævner.

FIRS ønsker, at udøverne forbliver skadefrie eller opnår så kort en skadesperiode som muligt, så de kan blive i sporten.

Det skal ske igennem sportsbehandlinger som sportsmassage og sportsakupunktur, men også ved vejledning og rådgivning om forebyggende øvelser, restitution, selvbehandling, brugen af sportstape, kinesiologi, foam-rollers, elastikbånd mv.

Udover at forebygge skader, der vil kunne forhindre børn og unge i at dyrke deres sport, ønsker vi også at indsamle data.

Data, som kan bidrage til forskning og udvikling inden for forebyggelse af skader ved behandlings-/træningsformer og øvelser. Der kan være tale om:le om:

 • Hvilke skader de forskellige sportsgrene typisk oplever, samt i hvilke aldersgrupper og køn.
 • Skadernes omfang, varighed og mén.
 • Effekten af behandlingerne.
 • Feedback fra de involverede parter:
  • IF
  • Udøverene
  • Forældrene
  • Behandlerne

Hvorfor gør vi det?

Jakob har gennem sin tid som sportsbehandler i flere idrætsforeninger set effekten af sit arbejde. Færre skader og mere fokus på styrke. I stedet for at sportsudøverne skal i lægelig behandling, eller måske ligefrem holde lange pauser grundet overbelastningsskader, så har han rent faktisk set en reducering i disse skader. Takket være forbyggende behandlinger, rådgivning og information om selvbehandling.

Tænk hvis vi kan være med til at hjælpe børn og unge, så de ikke bliver en del af denne statistik. Vi har ingen forhåbninger om at kunne kurere overbelastningsskader. Men tænk, hvis med fokus i de unge år kan hjælpe bare 1 % til at gå et voksenliv i møde med større livskvalitet og med færre smerter – bare ved “at lytte til sin krop”. Og den anden vigtige faktor, at man kan forblive aktiv, fordi man har formået at gå uden om de værste skader på sin vej.

I en rapport fra Vidensråd for Forebyggelse har man fokus på Forebyggelse af Skader og Sygdomme i Muskler og Led. I rapporten skriver de blandt andet:

“Skader og sygdomme i muskler og led koster i gennemsnit en dansker syv år med nedsat livskvalitet, smerter og nedsat funktionsevne.”

“I Danmark har 15 % af befolkningen – svarende til omkring 660.000 mennesker – en eller flere muskel- eller ledsygdomme af mere end seks måneders varighed.”

“Skader og sygdomme i muskler og led udgør næsten halvdelen af alle erstatningsgodkendte erhvervssygdomme, og konservativt beregnet udgør de samfundsøkonomiske omkostninger mere end 20 mia. kr. årligt, svarende til omkring 15 % af de totale sygdomsomkostninger i Danmark.”