Hvem er vi?

FIRS er en nonprofit organisation der ønsker at fremme den forebyggende behandling mod overbelastningsskader.

Foreningen FIRS, Forebyggelse af Idræts Relaterede Skader, er stiftet af Jakob Lindahl og Thomas Dyhr, på baggrund af de erfaringer som Jakob har gjort sig i forbindelse med sit arbejde som sportsterapeut, både i den professionelle verden og for motionister.

Foreningen vil agere bindeled mellem de lokale idrætsforeninger på den ene side, og lokale sportbehandlere på den anden side, samt fonde, samarbejdspartnere, virksomheder, leverandører mv.