VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FIRS

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen FIRS forkortet f80.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Ballerup Kommune.<